ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  โรงเรียนชะอวด a15
2  โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา a10
3  โรงเรียนตะโหมด a22
4  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม a02
5  โรงเรียนบ้านหลวง a11
6  โรงเรียนบ้านไร่พรุ a07
7  โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร a23
8  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร a21
9  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม a12
10  โรงเรียนพัทลุง a01
11  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ a09
12  โรงเรียนวชิรธรรมสถิต a19
13  โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม a25
14  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม a17
15  โรงเรียนสตรีพัทลุง a13
16  โรงเรียนสตรีศรีน่าน a08
17  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช a18
18  โรงเรียนสา a03
19  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ a14
20  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม a04
21  โรงเรียนอุดมวิทยายน a24
22  โรงเรียนเขาชัยสน a20
23  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช a16
24  โรงเรียนโยธินบำรุง a05
25  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) a06